Nên xem đụ banh háng bạn tình dâm gái ngon mới lớn sự phát triển nhạy cảm của vú và núm vú, huấn luyện tình dục bằng miệng SM, SM Hậu môn Phát triển tình dục, đào tạo nô lệ tự nguyện, v. v. mục đích cuối cùng là đào tạo bạn thành một nô lệ tình dục SM xuất sắc, và đó là nhu cầu tự đáy lòng, khi đó SM sẽ là nhu cầu đầu tiên trong cuộc đời bạn, hơn cả ăn và ngủ. Quan trọng hơn, cho đến khi bạn rời khỏi SM, bạn sẽ cảm thấy không thể tồn tại. Bây giờ, hãy theo tôi đến phòng tiếp theo cho bài học đầu tiên nô lệ. Đến phòng số 001, Zizhuling còng tay được mở ra, xiềng xích ở chân được tháo ra, bộ đồ ngủ cũng được cởi ra,