Đáng xem vl địt nàng thơm của diễn viên gái ngon thiên thần Qiu Yiming, Wang Ran và Xin Shoudu mơ ước trở thành những người lãnh đạo cao nhất, nhưng họ cũng thích vị trí phụ trách các vấn đề nhân sự của Qiu Yiming, mặc dù Qiu Yiming chỉ nắm giữ quyền lực về các vấn đề nhân sự, nhưng vị trí củ nh ta không thấp hơn. của ông chủ. nhưng cũng muốn trở thành người lãnh đạo. Còn những người phụ trách công tác nhân sự thì rất thơm tho, đãi ngộ liên miên, tất cả các phòng ban trong công ty và trưởng các đơn vị cấp hai, ngoại trừ ông chủ Huang Kun, người phụ trách bộ phận.